INFORMACE O VODĚ
Soukromý revír nedaleko Karviné disponuje 9 lovnými místy.
Pokud si chcete u nás objednat rybolov, je lepší uvést číslo lovného místa. Pokud tak neučiníte, bude vám přiděleno.

PRAVIDLA LOVU
Na naší vodě platí pro lov stanovená pravidla, která jsou závazná pro každého rybáře.
Každý rybář je povinen se s nimi seznámit a plně dodržovat.

CENÍK SLUŽEB
Nabízíme kromě pronájmu lovného místa, také pronájem echolotu a loďky.
Také máme pro všechny rybáře pipravené zázemí s možností rozdělání ohně, nabití baterií, atd.


CO JSTE U NÁS CHYTILIINFORMACE O VODĚ
V současnosti nabízíme 9 lovných míst situovaných dle informativní mapky.

PRAVIDLA LOVU
(1)
Každý rybář se zavazuje před rybolovem přečíst si podmínky a ceník na revíru, jinak nebude rybolov povolen.

(2)
Rybolov na rybku zakázán.

(3)
Označení krmného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou, která musí být po ukončení rybolovu vytažena.
Podmínkou je podložka s držadly a desinfekce na ryby, podběrák s jemnou síťovinou (ramena min. 80 cm). Vše je možno si zapůjčit.

(4)
Šetrné navrácení ulovených ryb buď z podložky nebo podběráku, případně šetrně pustit zpět, v případě focení se rybář zavazuje ulovenou rybu po nafocení pustit ihned zpět a neponechávat ji ve vezírku až do ranních hodin. Nutno udržovat rybu poléváním a na namočené podložce, ihned ošetřit desinfekcí a nejpozději do 5 minut rybu vrátit vodě. Ryba se před focením nesmí ponechat ani krátkou dobu ve vezírku (po domluvě se správcem je možno rybu zasakovat).

(5)
Rybolov povolen na 3 pruty s jedním háčkem bez protihrotu (druhý háček zakázán z důvodu poškození trofejních ryb).

(6)
Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru. Možnost rozdělání ohně.
Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen bez náhrady a zakázán po celý rok, toto ustanovení platí i v případě nadměrné konzumace alkoholických nápojů!

(7)
Na revíru je možné zdarma postavení stanů i bivaků.
Při rybolovu se lovící zavazuje uzpůsobit dalším rybářům a neprovádět nahazování přes jejich nástrahy.
V případě, že s lovícím bude pes, rybář se zavazuje, že pes nebude obtěžovat okolní rybáře, nezpůsobí žádnou škodu a nepořádek na revíru. V případě že ano, je povinen nepořádek uklidit a škodu uhradit. Případné návštěvy se při vstupu do revíru musí hlásit u správce a jsou možné pouze v denních hodinách, po setmění až do rozednění je revír uzamčen.

(8)
Po ukončení rybolovu je lovící povinen vrátit povolenku správci !!!
Děti do 16 let loví jen v doprovodu osoby starší 18 let.
Zákaz koupání!

(9)
Vstup na vodu v loďce nebo člunu jen na vlastní nebezpečí! Každý rybář si po sobě uklidí lovné místo.
Nebude-li mít pytel na odpadky na vyžádání u správce mu bude přidělen.

(10)
Rybář s povolenkou (bílou) na celý rok je oprávněn kontrolovat ostatní rybáře (hostenkáře).
Při podezření (porušení rybářského řádu) je hostenkář povinen umožnit nahlédnutí do auta a ostatních věcí. V případě porušení výše uvedných podmínek a jejich nedodržení bude rybář s okamžitou platností vyloučen a vykázán z rybářské oblasti.

(11)
Dodržování rybářského řádu pravidelně kontrolujeme. Prosíme, abyste práci našich kontrolorů nepovažovali za obtěžování.
Pokud vám zde popsané podmínky způsobují jakékoliv těžkosti anebo problémy, nevyužívejte našich služeb.
V žádém případě nesmí rybář opustit areál bez uvědomění správce a totéž se vztahuje na případné návštěvy.


CENÍK SLUŽEB
Cena rybolovu týdenní
(pátek 15:00 - pátek 15:00)
3500 Kč
(za každý den navíc 600 Kč)

Cena rybolovu víkendová
(pátek 16:00 - neděle 15:00)
1200 Kč

Individuální řešení po domluvě.

Rybář, který si objedná místo a z jakýchkoli důvodů nebude moci přijet,
je povinen rezervaci včas zrušit (minimálně 7 dní předem)!
Neučiní-li tak při další rezervaci bude požadována záloha předem!


CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

zapůjčení echolotu za 200 Kč / 24 hodin
zapůjčení loďky za 150 Kč / 24 hodin
nabití baterie za 100 Kč / kus

Ceník doplňkových služeb a půjčovného bude upřesněn.


KONTAKT

Provozovatel
Peter Adámek

tel. +420 - 603 361 539
!!! objednávání pouze telefonicky !!!
http://www.adosov.cz

Pro zasílání záloh využijte následující bankovní účet

Číslo účtu: 19-3472810267/0100
IBAN: CZ9401000000193472810267
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

GPS: Loc: 049°48.34"N, 018°27.27"E - 49°48'20.408"N, 18°27'16.182"E


TOPlist

Copyright © 2017-2021 Peter Adámek. Všechna práva vyhrazena.